Main Page Sitemap

Arv og gaver skatteetaten


Den statlige institusjonen, skatteetaten har ansvar for ligningen.
Samlet verdi av gavene som ble mottatt, økte med 6 prosent til 10 milliarder kroner.
Tast 7 for sentralbord.Du vil da kunne motta skatteoppgjøret fortere.Du har ikke oppgitt alle nødvendige boligopplysninger i skattemeldingen din.Arveavgiften ble i november 2013 vedtatt fjernet med virkning fra.Verdien av boligeiendom utgjorde 64 prosent, mens bankinnskudd og kontanter stod for 26 prosent av den avgiftspliktige arven.Tast * (stjerne) for å høre menyen en gang til.Kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige.Du er næringsdrivende, eller ektefelle av næringsdrivende.Tast 6 for spørsmål til tidligere sentralskattekontoret for utenlandssaker - SFU.Du kan endre/legge inn opplysninger og sende inn skattemeldingen på nytt.Din skattemelding er tatt ut i kontroll.Kommunale avgifter, kommunen har mange ulike avgifter og gebyrer knyttet til sine tjenester og i menyen til venstre - Kommunale avgifter og gebyrer - finner du informasjon om disse.Verdien av avgiftspliktig arv utgjorde i 2013 24 milliarder kroner, mens verdier for 10 milliarder ble gitt som gaver.Tast 2 om du er næringsdrivende og har spørsmål om skatt, skattemelding eller merverdiavgift.Du er lønnstaker/pensjonist som har søkt om utsettelse for å levere skattemeldingen.
Ektefeller får ikke skatteoppgjøret sitt før begges skattemeldinger er ferdig.
Tast 3 for folkeregisterspørsmål, tast 4 for servicetelefon for revisorer, regnskapsførere, advokater og oppgavegivere.Når du ringer oss på, gir vi deg 6 tastevalg.Tallene viser at nesten 30 prosent av alle avgiftspliktige gaver sølvi vinnes i 2013 ble gitt i desember.Du har levert på papir, du har benyttet deg av leveringsfritaket (stille aksept men sendt inn vedlegg til skattemeldingen på papir i tillegg.Tast 1 om du er privatperson og har spørsmål om skatt, skattekort og skattemelding.Flere gaver over 2 millioner 7 200 personer mottok avgiftspliktig gave i 2013.Ettersom kampanjekode hunderfossen 2018 arv- og gavemottakere etter regelendringen vil overta arvelaters skattemessige inngangsverdier, var det mange som var tjent med å svare arveavgift i 2013 i stedet for en eventuell gevinstbeskatning ved et salg senere.Du trenger ikke vente til alle talemeldingene er lest opp før du trykker deg videre.Offentlige avgifter, i menyen til venstre vil du finne informasjon om - Offentlige avgifter - med linker videre til eksterne sider.Helt generelt er det slik at jo mer komplisert skattemelding du har og jo flere vedlegg, jo lengre tid kan det ta å behandle den).


Sitemap