Main Page Sitemap

Du er en gave eyvind skeie

For ham var det et bevisst valg.
Det betyr ikke bare at han selv vet hva veien, sannheten og livet er, men at han er selve veien, sannheten og livet!Etter dette ble Jesus ledet ut i ørkenen der han ble værende i 40 dager.For mange er det pedagogen Sigvald som står i sentrum, læreren, veilederen og den kunnskapsrike underviseren og inspiratoren gjennom mange.Da ser vi tydelig at det er mange steder i Det gamle testamentet som peker fram mot Jesus).Det var heller et uttrykk for at Sigvald var opptatt av musikkens kommunikative side.Denne ryggen bar meg.Disse føttene satte spor for meg i tiden.Han viste til slutt djevelen bort med ordene: «Bort fra meg, Satan!» (.
Sigvald så det som et ideal å kunne bevege seg fritt i ulike former og stilretninger.
Lukas forteller oss altså at Jesus allerede som barn visste at han hadde en spesiell oppgave han skulle utføre.Som en av hans tekstforfattere opplevde jeg dette på nært hold.Men samtidig er Jesus, slik man også sa rabattkode boozt det før, «sann Gud».Sammen med dem og en del andre tilhengere begynte Jesus nå å reise rundt i Israel.Han var da omtrent.Men Sigvald var også utøver på mange nivåer, ikke minst som dirigent, som akkompagnatør i mange sammenhenger, organist, kontrabassist og fløytist på seljefløyte.Ut fra dette sprang også hans interesse for folkemusikken, og ikke minst den religiøse folkemusikken, og det han delvis gjorde til sitt forskningsfelt da han begynte å interessere seg for hymnologi, sang- og salmebruk i forskjellige vekkelsestradisjoner.Noen ganger sa Sigvald at han heller ville lese en god roman enn å lytte til musikk.Der står det ikke så mye om hvordan Jesus levde, men mer om hvordan de første kristne tolket det at Jesus var Guds sønn og at han sto opp fra de døde.Også her hadde han et vidt spenn, fra det historiske til det kompositoriske, og fra det teoretiske til det utøvende.De lyktes i å få ham dømt og da Jesus var omtrent 33 år ble han henrettet på et kors og deretter lagt i en grav.


Sitemap