Main Page Sitemap

Gave til verten


gave til verten

Slike annonser kan blant annet finnes på ulike steder hvor det også er seriøse kontaktannonser.
Ambassaden i Moskva er kjent med at det forekommer kontaktannonser skrevet av personer som har til gavekort kilden stavanger hensikt å svindle til seg penger.
Det koster 2000/3500 RUB (ca 300/500 NOK) å søke om russisk pass av henholdsvis gammel og ny type.Enhver påstand om at det kreves en høy sum for å betale for visum eller for å dokumentere opphold medfører ikke riktighet, se nedenfor.Det er også fint å sende blomstrer til huset tidlig på morgenen før festen begynner (It is also nice to send flowers to the house early on the morning before the party begins).Ambassaden får hver uke telefoner og e-post fra nordmenn som har blitt svindlet for beløp opp i mot flere titalls tusen kroner.Flybilletter forlanges ikke levert i forbindelse med visumsøknader.Det er vanlig å håndhilse enten man kommer eller drar (It is common to shake hands whether one comes or goes).Ambassaden oppfordrer derfor alle til å være forsiktige med å sende penger til bekjente som de kun har hatt kontakt med via internett eller telefon.Personer som søker visum til Norge vil aldri bli bedt om å vise frem kontanter for å få visum.Det er også mange henvendelser om småbeløp med alle mulige påskudd: Bot som må betales, avdrag på lån, beslaglagte varer, avgift på antikvitet som skulle være gave til verten i Norge, sum for utreise, penger til ny billett fordi reisen ble utsatt pga syk mor/vannskade.
Det er vanlig for vertenvertinnen å gi en skål (It is common for the hosthostess to give a toast)- man skåler med alkohol, men ikke øl (one toasts with alcohol, but not beer).Lag ditt eget smør med urter, krydder og bær.Hold gaffelen i venstre hånden og kniven i høyre hånden (Hold the fork in the left hand and the knife in the right hand).Gjester burde tilby hjelp før og etter måltidet spises (Guests should offer help before and after the meal is eaten).Er du i tvil, kontakt ambassadens visumavdeling.Ikke begynn å spise før vertenvertinnen (Dont begin to eat before the hosthostess.Det koster 35 euro å søke om visum til Norge.

Det er også viktig å smile og ha direkte øyekontakt (It is also important to smile and have direct eye contact). .
Nedenfor følger svar på de vanligste spørsmålene.
Søknader hvor søker og referanseperson aldri har møtt hverandre personlig vil som hovedregel bli avslått.

Sitemap