Main Page Sitemap

Jehovas vitner gaver


(en) Kristent (Eng.: Christian) : «Religious Tolerance.
61 62 Da Rutherford døde i januar 1942, hadde antallet av elekcig rabattkod Jehovas vitner vokst til 113 624, fordelt på 5323 menigheter.
33 I 1909 ble hovedkontoret flyttet til Brooklyn i New York City, i en sammenslåing av trykkerifasiliteter, Selskapet Vakttårnets kontorer, samt et møtelokale.88 Vekstraten gikk tilbake til normalt nivå ved inngangen til 1980-tallet.Menighetstjenere blir utnevnt etter anbefaling fra menighetens eldste, på samme måte som de eldste selv blir utnevnt, og tar, i samarbeid med menighetens eldste, hånd om praktiske oppgaver.Oktober 2006, side.Kritikken inkluderer synet på egen lære som den eneste som er godkjent av Gud, feilaktige forutsigelser, håndteringen av tidligere medlemmer, synet på blodoverføringer og trossamfunnets hierarkiske og autoritære styre.November 1990, side.
«Hvordan man bør behandle en som er ekskludert Bevar dere selv i Guds kjærlighet, Watch Tower Bible Tract Society (2008.De forholder seg politisk nøytrale, søker seg ikke til politiske stillinger og frarådes å avgi stemme ved politiske valg.124 Jehovas vitner mener at deres trossamfunn er en gjenopprettelse av den kristne menighet fra det første århundre.122 Jehovas vitner skiller seg på sentrale punkter ut fra det store flertallet av verdens kristne.Alle utenomekteskapelige forbindelser er grunn for eksklusjon med mindre personen anses som angrende; 205 206 homoseksuelle handlinger blir betraktet som synd, 207 og likekjønnede ekteskap er ikke tillatt innenfor trossamfunnet.I løpet av 1910-årene hadde organisasjonen nesten hundre «pilegrimer eller omreisende predikanter.11 12 Jehovas vitner er kjent for forkynnelse fra dør til dør, distribusjon av litteratur som Vakttårnet synsam rabatt og Våkn opp!Samtidig synes jeg at mye av det du sier i kommentaren din faktisk kommer frem i artikkelen, for eksempel: "Den utstøtte, eller ekskluderte påske gave som Jehovas vitner nå sier, får ikke delta i menighetslivet og medlemmene skal holde avstand.Originalt sitat: «Tillad mig derfor, som ortodoks troende og præst, at slå fast, at den ortodokse kirke og teologi udmærket forstår at skelne, hvad der er kristen lære, og hvad der ikke.94 De bekjenner seg å være blant «de 144 000 utvalgte» med et himmelsk håp, 94 noe som fram til nå har vært påkrevd.Armageddon Around the Corner: A Report on Jehovah's Witnesses.

306 Blant de som har fremmet kritikk av Jehovas vitners håndtering ved seksuelt misbruk av barn, er tidligere medlem av trossamfunnet og grunnlegger av Silentlambs, William Bowen.
(en) Åpenbaringen - dens klimaks er nær, 1988.
Loading player, hmm, it looks like we don't know anything about this artist!

Sitemap