Main Page Sitemap

Vinn et hus


vinn et hus

På hans hode er det mange kroner.
30 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv.
For Gud gir ikke Ånden etter mål.Paulus andre brev til tessalonikerne 3:1-18 1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.8 Om jeg skulle rose meg enda noe mer av vår myndighet, den som Herren har gitt oss til å oppbygge dere, ikke til å bryte ned, så vil jeg ikke bli til skamme, 9 for at det ikke skal se ut som om jeg.Dette er et tegn i hvert brev.8 Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus.Trodde du disse ble vasket daglig?14 Disse var det også Enok, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine ti tusener hellige 15 for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle.12 Vi derimot tør ikke regne oss blant eller ligne oss med visse folk som gir seg selv vitnesbyrd.
3 For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv tok imot: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, 4 og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dagen etter Skriftene, 5 og at han.
8 Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.
Reise, på denne øya ferierer du som en gresk gud på Middelhavets reneste strender.4 Og når de kommer fra torget, spiser de ikke før de har vasket seg.15 Og han sa: Hva vil dere gi meg for at jeg skal utlevere ham til dere?16 For Paulus hadde bestemt seg for å seile forbi Efesus, så han ikke skulle bli oppholdt i Asia.Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.14 Dette skal du minne.De tror til en tid, kjøpe gavekort app store men i prøvelsens stund faller de fra.


Sitemap